admin123
Posted in Aktualności

Podziękowanie

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego docenił  zaangażowanie i profesjonalizm pracowników Szpitala w Choroszczy współpracujących przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014 – 2020 pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”   Podziękowanie – skan