admin123
Posted in Aktualności

konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Pl. Z. Brodowicza 1 (1/2 etatu) OGŁOSZENIE

admin123
Posted in Projekty Unijne

Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę wspom, instalacji fotowoltaicznej

W dniu 17.02.2015r. podpisano Umowę nr UDA-RPPD.05.02.00-20-054/14-00                                   o dofinansowanie Projektu: „Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę wspomagającej instalacji fotowoltaicznej i solarnej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczy” nr WND-RPPD.05.02.00-20-054/14 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, […]