admin123
Posted in Aktualności

Wysokość opłaty za kserokopię dokumentacji medycznej

Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 11.02.2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r. ustala się od 1.03.2014 r. opłatę za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej w wysokości 0,62 zł plus VAT. dokument podpisany przez Dyrekcję Szpitala