admin123
Posted in Aktualności

Nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im dr Stanisława Deresza w Choroszczy prowadzi nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek, planowany termin rozpoczęcia szkolenia – październik 2013 r. Koszt specjalizacji  4200 zł. Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji wraz z: kserokopią (potwierdzoną) prawa wykonywania zawodu, zaświadczeniem z zakładu pracy potwierdzającym co najmniej dwuletni staż […]