admin123
Posted in Aktualności

Przetarg nieograniczony na wynajem 152,4 m2 powierzchni użytkowej budynku szpitalnego Nr 20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, 16 – 070 Choroszcz, ul. Plac Z. Brodowicza 1 tel. 85 719 10 91, faks 85 719 28 00 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem 152,4 m2 powierzchni użytkowej budynku szpitalnego Nr 20 z przeznaczeniem na cele niemedyczne na prowadzenie […]