admin123
Posted in Aktualności

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. […]

admin123
Posted in Aktualności

Spektakl pt. Dotyk Anioła

Zespół Terapeutyczny Zakładu opiekuńczo-leczniczego z rehabilitacją psychiatryczną oraz Pacjenci oddziału zapraszają wszystkich chętnych na spektakl pt. „Dotyk Anioła”. Sztuka odbędzie się na scenie Kaplicy SPP ZOZ w Choroszczy dnia 16.10.2012r. o godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy Grupa Teatralna „WYZWOLENIE OFF CHOROSZCZ”

admin123
Posted in Aktualności

Dzień otwartych drzwi 18 października 2012 r

Dnia 18 października 2012r. w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Radzymińska 2 w Białymstoku, odbędzie się dzień otwartych drzwi.Tego dnia osoby, które szukają pomocy dla siebie lub bliskich w zakresie problemów\ ze zdrowiem psychicznym będą mogły zapoznać się z ofertą medyczną i terapeutyczną świadczoną przez Centrum. Informacji pracownicy Centrum będą udzielać przez cały dzień, w […]

admin123
Posted in Aktualności

Informacja w sprawie realizacji zadania pn. : Termomodernizacja budynków w SPPZOZ

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Po pozytywnych ocenach pod względem formalnym i merytorycznym wniosek został zakwalifikowany do […]